Liigu edasi põhisisu juurde

Pioneerid – esimesed asulakohad Tapiola edelarühma keraamikaga

1200–800 eKr
  • Kultuur
    Keskmine pronksiaeg

Varaseid asulakohti Tapiola edelarühma kuuluva keraamikaga – selliseid, mis rajati enne kindlustatud asulaid 9. sajandil eKr – on teada alles vähe. Üks sellistest kohtadest on tõenäoliselt paiknenud Emajõe suudmes Akalis. Sealt on arvuka kiviaegse keraamika kõrval avastatud vähesel hulgal ka nn varase metalliaja keraamikat. Seni vanim radiosüsinikudateering ühe savinõu kõrbekihist pärineb Lääne-Eestist Altkülast ning kuulub kalibreerituna ajavahemikku 1220–920 eKr. Pisut nooremad, perioodist u 1100/1000–900/800 eKr, on asulakohad Lõuna-Eestis Mähklis ja Tallinna lähedal Assakul, samuti Kihnu saarel Mõisakülas. Ka Narva Joaoru mäelt on pärit kaks samasuguse dateeringuga eset, kuid nende puhul tuleb arvestada nn reservuaariefekti vanandava mõjuga. Mitmesaja aasta võrra liiga vana näib olevat ka ühe tüpoloogiliselt sobiva savinõu dateering Iru linnamäelt (periood u 1530–1415 eKr).

Kuna enamik asulakohti paikneb suuremate veekogude läheduses, võib arvata, et suuremalt jaolt elatuti veel küttimisest-kalastamisest, mitte niivõrd maaharimisest-karjakasvatamisest. Muid muistiseid, näiteks matmispaiku, esimeste ida poolt tulijatega praeguste andmete põhjal veel seostada ei saa.

Süvene

Янитс Л. Ю. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллин.

Kriiska, A., Lavento, M. & Peets, J. 2005. New AMS dates of the Neolithic and Bronze Age ceramics. – Estonian Journal of Archaeology, 9/1, 3–31.

Lang, V. 2018. Läänemeresoome tulemised. –  Muinasaja teadus, 28. Tartu Ülikooli kirjastus.

Kategooriad: