Liigu edasi põhisisu juurde

Meist

Oled jõudnud projekti „Eesti rahva etniline ajalugu uute teadustulemuste valguses” (EKKD12) veebilehele. Projekti keskmes on humanitaarteaduste tuumküsimused – kes me oleme ja kust me tuleme –, millele proovime siin vähemalt osaliselt vastuseid leida. Vastused tuginevad kõige uuematele teadustulemustele Eesti rahva kujunemisloost ning on sündinud mitme uurimisvaldkonna asjatundjate koostöös. Esmakordselt on kokku kogutud arheoloogia, ajaloo, geneetika, lingvistika, folkloristika, etnoloogia, geoloogia ning geograafia teadustulemused, mis võimaldab teha senisest täpsemaid ning mitmekülgsemaid järeldusi ja üldistusi Eesti rahva kujunemist mõjutanud ning jätkuvalt mõjutavate protsesside mõistmiseks alates esmaasukate saabumisest kuni 21. sajandi kiirete muutusteni.


Projekti rahastab riiklik programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul (EKKD)”.

Autorid

Ago Pajur

Eesti ajaloo (uusima aja) dotsent. Teadustööst.

Artiklid (0)

Ahto Raudoja

on Eesti setu kultuuri edendaja. Teadustööst.

Artiklid (1)

Aigi Rahi-Tamm

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse professor. Teadustööst.

Artiklid (2)

Aivar Jürgenson

on etnoloog ja folklorist ning Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tallinna Ülikooli vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Asta Õim

on eesti keeleteadlane ja fraseoloog. Teadustööst.

Artiklid (1)

Astrid Tuisk

on folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Birute Klaas-Lang

on Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Enn Küng

on Eesti ajaloo (varauusaja ja uusaja) kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (2)

Ergo-Hart Västrik

on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule lektor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Fred Puss

 

on Eesti Isikuloo Keskuse juhataja ja Eesti Keele Instituudi leksikograaf-nooremteadur. Teadustööst.

Artiklid (2)

Kadri Koreinik

on Tartu Ülikooli keelesotsioloogia kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Ken Kalling

on Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Kersti Lust

on Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (3)

Kristi Ilves

on mulgi keele ja kultuuri eestvedaja Mulgi Kultuuri Instituudis. 

Artiklid (1)

Kristiina Praakli

on Tartu Ülikooli rakenduslingvistika kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Liisi Laineste

on nalja-uurija ning Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Maaja Vadi

on Tartu Ülikooli juhtimise professor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mare Mätas

on Kihnu pärimuskultuuri edendaja. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mari Tõrv

on Tartu Ülikooli ahreoloogia teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mart Kuldkepp

on University College Londonis Eesti ja Põhjamaade ajaloo professor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Merili Metsvahi

on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Miina Norvik

on Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Piret Voolaid

on folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Priit Rohtmets

on Tartu Ülikooli kirikuloo kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Reet Bender

on Tartu Ülikooli saksa keele ja kultuuri kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Risto Järv

on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule arhiivi juhataja ning eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Sander Jürisson

on migratsiooniuurija ja Meremuuseumi valdkonnajuht. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Sandra Sammler

on Tartu Ülikooli arheoloogia magister. Teadustööst.

Artiklid (1)

Sulev Iva

on Tartu Ülikooli lõunaeesti keele ja kultuuri lektor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Sven-Erik Soosaar

on Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf. Teadustööst.

Artiklid (1)

Taive Särg

on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Tatjana Šor

on vanausuliste uurija ja Rahvusarhiivi peaspetsialist. Teadustööst.

Artiklid (3)

Urmas Varblane

on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal. Teadustööst.

Artiklid (1)

Valter Lang

on Tartu Ülikooli arheoloogia professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. Teadustööst.

Artiklid (26)

Žanna Pärtlas

on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)