Liigu edasi põhisisu juurde

Meist

Oled jõudnud projekti „Eesti rahva etniline ajalugu uute teadustulemuste valguses” (EKKD12) veebilehele. Projekti keskmes on humanitaarteaduste tuumküsimused – kes me oleme ja kust me tuleme –, millele proovime siin vähemalt osaliselt vastuseid leida. Vastused tuginevad kõige uuematele teadustulemustele Eesti rahva kujunemisloost ning on sündinud mitme uurimisvaldkonna asjatundjate koostöös. Esmakordselt on kokku kogutud arheoloogia, ajaloo, geneetika, lingvistika, folkloristika, etnoloogia, geoloogia ning geograafia teadustulemused, mis võimaldab teha senisest täpsemaid ning mitmekülgsemaid järeldusi ja üldistusi Eesti rahva kujunemist mõjutanud ning jätkuvalt mõjutavate protsesside mõistmiseks alates esmaasukate saabumisest kuni 21. sajandi kiirete muutusteni.


Projekti rahastab riiklik programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul (EKKD)”.

Autorid

Aigi Rahi-Tamm

Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse professor. Teadustööst.

Artiklid (0)

Aivar Jürgenson

on etnoloog ja folklorist ning Eesti Kirjandusmuuseumi ja Tallinna Ülikooli vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Annika Hussar

on Tallinna Ülikooli eesti keele lektor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Asta Õim

on eesti keeleteadlane ja fraseoloog. Teadustööst.

Artiklid (1)

Astrid Tuisk

on folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Birute Klaas-Lang

on Tartu Ülikooli eesti keele (võõrkeelena) professor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Ergo-Hart Västrik

on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule lektor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Evar Saar

on Võru Instituudi onomastikateadur. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Fred Puss

 

on Eesti Isikuloo Keskuse juhataja ja Eesti Keele Instituudi leksikograaf-nooremteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Ingrid Rüütel

on eesti folklorist. Teadustööst.

Artiklid (1)

Janika Oras

on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Kadri Koreinik

on Tartu Ülikooli keelesotsioloogia kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Ken Kalling

on Tartu Ülikooli meditsiiniajaloo lektor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Kersti Lust

on Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Kristi Ilves

on mulgi keele ja kultuuri eestvedaja Mulgi Kultuuri Instituudis. 

Artiklid (1)

Kristi Salve

on eesti folklorist. Teadustööst.

Artiklid (1)

Liisi Laineste

on nalja-uurija ning Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mait Metspalu

on Tartu Ülikooli evolutsioonilise genoomika professor ja genoomika instituudi direktor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mall Hiiemäe

on eesti folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mare Mätas

on Kihnu pärimuskultuuri edendaja. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mari-Ann Remmel

on Eesti Kirjandusmuuseumi teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Mari Sarv

on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur-teadusteema juht. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Mari Tõrv

on Tartu Ülikooli ahreoloogia teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Merili Metsvahi

on Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Miina Norvik

on Tartu Ülikooli läänemeresoome keelte teadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Olev Liivik

on Tartu Ülikooli arhiivinduse kaasprofessor ja SA Eesti Mälu Instituut vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (2)

Peeter Päll

on Eesti Keele Instituudi juhtivkeelekorraldaja. Teadustööst. 

Artiklid (2)

Piret Voolaid

on folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi direktor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Reet Bender

on Tartu Ülikooli saksa keele ja kultuuri kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Reet Hiiemäe

on folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Risto Järv

on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule arhiivi juhataja ning eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Sander Jürisson

on migratsiooniuurija ja Meremuuseumi valdkonnajuht. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Sandra Sammler

on Tartu Ülikooli arheoloogia magister. Teadustööst.

Artiklid (1)

Sven-Erik Soosaar

on Eesti Keele Instituudi vanemleksikograaf. Teadustööst.

Artiklid (1)

Taavi Pae

on Tartu Ülikooli Eesti geograafia kaasprofessor. Teadustööst. 

Artiklid (1)

Taive Särg

on Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)

Tatjana Šor

on vanausuliste uurija ja Rahvusarhiivi peaspetsialist. Teadustööst.

Artiklid (1)

Tiit Tammaru

on Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste uurija-professor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Tõnu-Andrus Tannberg

on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Tõnu-Andrus Tannberg

on Eesti ajaloolane ja Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor. Teadustööst.

Artiklid (1)

Valter Lang

on Tartu Ülikooli arheoloogia professor ja Eesti Teaduste Akadeemia liige. Teadustööst.

Artiklid (25)

Žanna Pärtlas

on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vanemteadur. Teadustööst.

Artiklid (1)